Botanika skupia się na badaniu roślin, ich cyklu wzrostu, struktury, funkcji, klasyfikacji, rozmieszczenia i rozmnażania. Botanika to dziedzina podległa biologii. Botanika jest zróżnicowana i ma wiele specjalizacji, bada życie roślin i ich związek z glebą, atmosferą i innymi istotami żywymi.

Jeśli interesujesz się środowiskiem naturalnym, jesteś bardzo ciekawy świata, zorganizowany, jesteś miłośnikiem roślin, lubisz biologię – być może kariera botanika jest odpowiednia dla ciebie. Botanicy mają głęboką miłość do roślin i natury.

Botanicy mogą pracować:

W jednostkach rządowych: w rządowych ośrodkach badawczych, w ochronie zdrowia publicznego, w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Rolnictwa lub w branżach takich jak spożywcza czy farmaceutyczna, itd.

W tworzeniu nowych produktów.

W agrobiznesie lub produkcji owoców.

W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją artykułów biologicznych, chemicznych, środowiskowych, spożywczych, drzewnych i papierniczych.

W przemyśle spożywczym, poprzez pracę w sektorach rolnictwa, agronomii, ochrony przyrody, leśnictwa i ogrodnictwa.

W ośrodkach i rezerwatach przyrody, parkach narodowe itd.

W obszarze edukacji w instytucjach badawczych i dydaktycznych dla sektora publicznego i prywatnego w szkołach, ośrodkach i uczelniach.

W biotechnologii, zaopatrzeniu biologicznym, chemicznym, środowiskowym, żywności, drewna i papieru, farmaceutycznym, szklarniowym i petrochemicznym.

Jak zostać botanikiem?

Aby przygotować się do kariery w branży botanicznej, uczniowie liceum powinni być zainteresowani biologią, realizować projekty naukowe z udziałem roślin. Aby zostać botanikiem trzeba mieć dyplom ukończenia szkoły średniej, a następnie pójść na studia na co najmniej 4 lata i uzyskać stopień naukowy z zakresu botaniki, chociaż szkolenie nigdy nie jest zakończone i można nabywać dalsze specjalizacje.

Przedmioty, na które należy zwrócić szczególną uwagę w liceum, to te związane z biologią, naukami ścisłymi, chemią, fizyką, komputerami, matematyką i językiem angielskim, ponieważ większość publikacji naukowych wydawana jest w języku angielskim.