All Stories

Jak wygląda praca dekoratora

Dekoratorzy planują estetykę miejsca lub przestrzeni. Ich główną troską jest to, jak różne kolory, faktury, meble, oświetlenie i przestrzeń współgrają ze sobą w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników budynku. Dekoratorzy pracują nad ulepszeniem przestrzeni wewnętrznej m.in. domów, lokali handlowych, budynków, hal…
Kariera botanika

Botanika skupia się na badaniu roślin, ich cyklu wzrostu, struktury, funkcji, klasyfikacji, rozmieszczenia i rozmnażania. Botanika to dziedzina podległa biologii. Botanika jest zróżnicowana i ma wiele specjalizacji, bada życie roślin i ich związek z glebą, atmosferą i innymi istotami żywymi.…