Załogi rybackie składają się z osób o różnych zadaniach i obowiązkach. Praca może obejmować obsługę sprzętu, nawigację, sortowanie ryb według wielkości, patroszenie i sztauowanie ryb w lodzie lub pojemnikach.

Obowiązki

Na typowej 20-metrowej łodzi rybackiej znajduje się załoga składająca się z pięciu lub sześciu osób, które spędzają na morzu kilka dni. Załoga składa się z osób pełniących różne role.

Większość z osób zaczyna od stanowiska pokładowego. Mają szereg obowiązków, m.in. obsługują urządzenia, które wrzucają sieci rybackie do wody, a następnie podnoszą je i składają na pokładzie. Bardziej doświadczonym członkiem załogi jest oficer pokładowy. Oficer pokładowy jest zwykle na pokładzie, ale ma kwalifikacje do pełnienia wachty. Oficerowie pokładowi są zwykle odpowiedzialni za zapewnienie, że sprzęt działa prawidłowo, a połowy są odpowiednio sztauowane. Na niektórych statkach jest inżynier, który jest specjalnie odpowiedzialny za utrzymanie silnika, sprzętu rybackiego i komunikacyjnego w dobrym stanie technicznym. Następnie kapitan ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie aspekty funkcjonowania statku, w tym za bezpieczeństwo i zarządzanie załogą. Musi on zapewnić bezpieczeństwo statku, biorąc pod uwagę jego stabilność i zdolność do żeglugi. Jeśli chcesz na własne oczy zobaczyć pracę rybaków, warto odwiedzić przystań rybacką w Mikoszewie.

Szyper jest odpowiedzialny za dobre relacje robocze na pokładzie. Dba o to, aby każdy mógł prawidłowo i bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Szyper decyduje o tym, gdzie udać się w poszukiwaniu ryb i jakie metody połowu zastosować po dotarciu do wybranego miejsca. Szyprowie prowadzą również interesy statku z handlowcami na lądzie, prowadzą dokładne dzienniki i rejestry połowów.

Oprócz wiedzy o tym, gdzie szukać ryb, szyprowie nadzorują elektroniczny sprzęt nawigacyjny, na przykład globalny system pozycjonowania (GPS).

Większość pracy na statku rybackim odbywa się na pokładzie, więc załoga może być narażona na ekstremalne warunki pogodowe. Wszyscy członkowie załogi muszą przestrzegać procedur bezpieczeństwa i być w stanie szybko działać w przypadku zagrożenia. Statki rybackie działają nie tylko blisko brzegu, ale także na odległych łowiskach, więc mogą być na morzu przez wiele tygodni.

Profil zawodowy

Aby zostać zawodowym rybakiem, będziesz potrzebował:

  • Sprawności fizycznej; zawód ten wiąże się z ciężką pracą fizyczną.
  • Dobrego wzroku; możesz zostać przetestowany pod kątem widzenia kolorów.
  • Doskonałych umiejętności pracy w zespole.
  • Umiejętność samodzielnego i szybkiego działania w nagłych przypadkach.
  • Odpowiedzialnej postawy wraz z umiejętnością przestrzegania procedur BHP.